Lista rankingowa kandydatów do służby w Policji – 12 luty

 

Jeżeli chcesz aktualne i legalne testy do Policji to pisz lub dzwoń:
  6775028

  666194-944

Punktacja w Policji

Kandydatowi do służby w Policji przyznaje się dodatkowo punkty za preferencje w zakresie wykształcenia, według schematu:

 • wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier) – 4 punkty
 • wykształcenie wyższe  (mgr lub równorzędne) – 6 punktów
 • wykształcenie wyższe  (mgr lub równorzędne) o kierunku przydatnym dla służby w Policji
  (prawo, administracja, ekonomia lub informatyka) – 8 punktów                                                                     

Kandydatowi do służby w Policji przyznaje się dodatkowo punkty za preferencje z tytułu posiadanych umiejętności, według schematu:

 • posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego – 4 punkty
 • posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego,
  nurkowania oraz sportów motorowodnych – 4 punkty
 • posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną
  organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej – 2 punkty
 • posiadanie prawa jazdy kategorii „A” lub „C” – 2 punkty

Punkty uzyskane przez kandydata do służby w poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego oraz punkty za preferencje są sumowane

Źródło www.policja.pl

 

Jeżeli chcesz aktualne testy do Policji to pisz lub dzwoń:

  testydopolicji@op.pl

 gg 6775028

  666194-944